• Мөсөн уут

    Мөсөн уут

    Мөсөн уутны материал нь хүнсний эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн бөгөөд энэ нь хүнсний чанарын мөсийг баталгаажуулдаг.Хэрэглэгчийн дээжийн дагуу тохируулж болох хэмжээтэй ялгаатай мөсөн уутнууд байдаг.Төрөл бүрийн лого бүхий арилжааны мэдээллийг уут дээр хэвлэж болно.Хэвлэхгүй тунгалаг уут хамгийн хямд.