• Ice bag

    Мөсөн уут

    Мөсөн уутны материал нь хүнсний эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн бөгөөд энэ нь хүнсний чанарын мөсийг баталгаажуулдаг. Ялгаатай хэмжээтэй мөсөн уут бэлэн байгаа бөгөөд үүнийг захиалагчийн дээжийн дагуу өөрчилж болно. Төрөл бүрийн лого бүхий арилжааны мэдээллийг уутанд хэвлэж болно. Хэвлэхгүйгээр ил тод цүнх хамгийн хямд байдаг.