• Ice room

    Мөсөн өрөө

    Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт: Жижиг хэмжээний арилжааны мөсөн машин хэрэглэгчид болон өдрийн цагаар мөсийг хэвийн давтамжтайгаар ашиглах боломжтой үйлчлүүлэгчдэд зориулж мөс хадгалах өрөөндөө хөргөх системийг авчрах шаардлагагүй болно. Мөс хадгалах том өрөөний хувьд хөргөлтийн төхөөрөмжийг дотоод температурыг хасах шаардлагатай байдаг тул мөсийг удаан хугацаанд хайлалгүйгээр дотор нь байлгаж чаддаг. Мөсөн өрөө нь мөхлөгт мөсийг хадгалах, мөсийг блоклох, уутанд хийсэн мөсөн хоолой гэх мэтэд ашиглагддаг. Онцлог шинж чанарууд: 1. Хүйтэн агуулах хавтангийн дулаалгын зузаан ...